Header image
 
 
   

LAVA Film - Historie en productie

Stichting Lava Film is opgericht in 1993 door Jan Heijs en Ruud Monster met het oog op de distributie en verkoop van de niet-commerciële films, die door hen geproduceerd werden.

Monster en Heijs waren in de jaren '90 t/m 2005 samen de drijvende kracht achter Stichting Jura Filmproducties. Monster was initiatiefnemer bij de oprichting van Jura Film, samen met Jan Ketelaars in 1986, en heeft sinds dat jaar tot 2005 vooral in samenwerking met Jan Heijs, maar vanaf 2001 ook met Wouter Snip zo'n 55 lange en korte documentaires alsmede enig drama geproduceerd voor bioscoop en televisie.

Jan Heijs overleed begin 2006. Sindsdien heeft Monster voor Lava Film de honneurs waargenomen; enige tijd daarvoor heeft hij zich teruggetrokken als bestuurslid/producent van Jura Film.

Sinds begin 2006 heeft Monster als producent gewerkt voor de eind 2005 opgerichte Stichting Oogland Filmproducties samen met mede-bestuurslid John Albert Jansen. In goed overleg is in de zomer van 2008 besloten dat per 1 januari 2009 John Albert Jansen het werk voor Oogland Film zal voortzetten en Ruud Monster zijn filmproductiewerk verder onder de vlag van Lava Film zal uitoefenen. Dit impliceert een substantiële uitbreiding van de activiteiten van Lava Film.

De toekomst vanaf 2009

Als wij spreken over wat Lava Film naast enige distributie gaat doen hebben we het over het producentschap van Ruud Monster (Apeldoorn 1953), wiens verleden hierboven gedeeltelijk is geschetst.

Monster is in 1973 als experimenteel en documentair filmmaker gestart en heeft vooral van Aart Staartjes in de jaren '80 ook het productievak geleerd. Zie S.V.P. CV Ruud Monster onder "De Producenten".

Ruud Monster is in zijn functie van penningmeester/producent de coördinator van Lava Film.


Voorzitter

Ter versterking van Lava Film is medio 2008 Peter Paschenegger (Jakarta 1951) als voorzitter toegetreden, die vooral een bestuurlijke en inhoudelijke functie zal gaan uitoefenen. Als bestuurder bewaakt hij dat de projecten en werkzaamheden van de stichting binnen de doelstellingen en financiële kaders vallen.

Peter heeft een ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid van diverse culturele stichtingen. Zo is hij ondermeer mede-oprichter en voorzitter geweest van de Leo Smit stichting. Deze stichting had ten doel de joodse componist Leo Smit en andere joodse kunstenaars van voor de 2e wereldoorlog weer onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit gebeurde door middel van concerten, het uitbrengen van cd's en biografieën.

Hij is nu bestuurslid van de stichting Amsterdams Marionettentheater en voorzitter van de bewonersraad Nieuwmarkt te Amsterdam. In het dagelijks leven is hij werkzaam als coördinator van 'het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad', een samenwerkingsverband van alle welzijnsvoorzieningen in de oostelijke binnenstad van Amsterdam.


Doelstellingen


Tot de ruimer geformuleerde doelstellingen van Stichting Lava Film behoren inmiddels:

1. Het stimuleren en produceren van experimentele, kunstzinnige en alle overige niet-commerciële films, videoproducties en aanverwante kunstprojecten; het signaleren en bevorderen van nieuwe ontwikkelingen binnen de film-, video- en aanverwante kunst alsmede het bekendheid geven daaraan; het stimuleren van jonge en beginnende regisseurs; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van activiteiten en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Filmmakers van allerlei pluimage, die een ideeële doelstelling voorstaan, zowel artistiek en inhoudelijk, zijn van harte welkom om contact op te nemen met Lava Film. Ieder voorstel tot samenwerking zal integer en vertrouwelijk behandeld worden. Een reactie met mogelijk een voorstel ter kennismaking en bespreking van een idee volgt dan binnen zeer afzienbare tijd. info@lavafilm.nl